Är du lärare?

Är du lärare i mellanstadiet (åk 4-6)?
Oavsett om boken används som högläsning av klassläraren eller som individuell läsning av eleverna, så hittar du här frågor och skrivövningar att använda efter varje kapitel:

Boken Bergtagen - frågor och skrivövningar kapitel 1-13 [pdf]

Du som lärare kan även beställas "Bergtagen" till ett mer förmånligt pris från Läromedia